نمونه کار

مدیریت جامع دهیاری لاهوت

مدیریت جامع دهیاری لاهوت

 برخی از امکانات نرم افزار مدیریت جامع دهیاری لاهوت:

 • مدیریت کامل خانوار و افراد روستا
  • مدیریت اطلاعات شناسنامه کارت ملی تحصیلی- شغلی خانوار- بیمه وضعیت مالی و بهداشت تولیداسناد الکترونیک اطلاعات مورد نیاز ثبت احوال- کمیته امداد-بیمه- آموزش و پروش- اداره کار اسکن مدارک و
 • مدیریت نامه ها (امور بایگانی و دبیرخانه)
  • امور ثبت بایگانی ذخیره سازی جستجو انواع نمونه نامه سربرگ متنوع چاپ در سایز دلخواه امکان فکس مستقیم بدون دستگاه فکس- انواع سربرگ چاپ بدون سربرگ ویرایشگر قدرتمند-شماره انداز خودکارو….
 • مدیریت مصوبات شوراها
  • سیستماتیک کردن صورتجلسات-ساختار مند نمودن فعالیت شورا ثبت صورتجلسات- دستور کار جلسه مدعوین موضوعات مورد بحث- دعوتنامه حاضرین- غایبین- چاپ دعوتنامه چاپ مصوبه با ساختار رسمی مصوبات شوراو
 • مدیریت سیستم اطلاع رسانی( پیامک )
  • ارائه سازو کار اطلاع رسانی -ارسال پیامک اطلاع رسانی جلسات، مراسم، تسلیت، تبریک، دعوت های عمومی حوادث غیرمترقبه- جمع آوری آمار-نظرسنجی- مسابقات پیامکی-گرفتن نظرو پیشنهاد از اهالی-اعلام خرابی- سرپرستان گروههای- فوتی اعلام بیلان کاری ماهانه جلب مشارکت عمومی ارتقاء سطح آگاهی و توانمندی روستاییان
 • مدیریت پروانه ساختمان
  • صدور کامل دفترچه پروانه ساختمان- ثبت دفترچه کامل- صدور پروانه تک برگ- صدور گواهی پایان کار-گزارش گیری پروانه- ثبت وآخرین وضعیت پروانه(استعلام از بنیاد مسکن و)- چاپ کروکی در پروانه تک برگ-اسکن

 

 

 • مدیریت انواع عوارض روستا
  • ارائه سازو کار درآمدزایی- صدور انواع عوارض دلخواه همانند قبض برق و تلفن- صدور اشتراک- ثبت بدهکار و بستانکار صدور قبض عوارض تکی- تجمیعی-۲و ۳ بخشی حساب ابتدای دوره- امکان شناسه واریز بانکی و
 • مدیریت حواله
  • ارائه سازو کار درآمدزایی حواله- صدور انواع حواله دلخواه برای هر کالا بهمراه رسید- ثبت بدهکار و بستانکار  صدور-ثبت و مدیریت حواله برای هر کالای دلخواه حساب ابتدای دوره- امکان گزارش گیری به تفکیک و
 • مدیریت اماکن مسکونی ، تجاری، عمومی
  • ثبت کلیه اماکن مغازه تجاری- مسکونی- نوع کاربری-پروانه ساخت اطلاعات ملک-اطلاعات مالک و
 • مدیریت زمین
  • ثبت کلیه زمین ها و اطلاعات ممیزی سند زمین- ثبت نوع زمین –  نوع کاربری- ثبت حدود اربعه- اطلاعات  اطلاعات ملک-اطلاعات مالک –GPS و
 • مدیریت چاهها
  • ثبت کلیه چاه قنوات نوع چاه عمق چاه تاریخ حفر پروانه چاه -GPS و
 • مدیریت ادوات کشاورزی و سوخت
  • امور ثبت جستجو اداوت گزارش گیری مدیریت سوخت روستا- مدیریت تعداد هر نوع ادوات و صاحبان و
 • مدیریت پروانه کسب
  • امور ثبت جستجو گزارش گیری مدیریت پروانه کسب های روستا- مدیریت پروانه کسب روستا و


 

 • مدیریت پروژه عمرانی
  • ثبت پیمانکاران پروژه ها هزینه پروژه ها- تاریخ شروع و پایان دریافت گزارش بیلان کاری- ثبت خیرین ثبت میزان کمک اهالی در پروژه گزارش گیری از پروژه ها هزینه پروژه و….
 • مدیریت اموال دهیاری
  • راهکگار برای مدیریت اموال دهیاری و گزارش گیری کامل از اموال ثبت اموال درهیای مدیریت اموال برچسب اموال گزارش گیری اموال مستعمل و مستهلک تاریخ تملک و ….
 • مدیریت ماشین آلات دهیاری
  • ثبت ماشین آلات درهیای مدیریت ماشین آلات برچسب اموال گزارش گیری اموال مستعمل و مستهلک و
 • مدیریت یادآور الکترونیک
  • ثبت کلیه کار دهیار مدیریت کارها گزارش گیری از کار های دهیار ارسال پیامک خبردهی از جلسات مدیریت کارهای انجام نشده و انجام شده امکان گزارش گیری از کار ها جهت مدیریت زمان و کار و….
 • مدیریت خسارات روستا
  • ثبت کلیه خسارات به روستا ایجاد بایگانی تصویری برای روستا- امکان اسکن تصاویر و یا آپلود مستقیم و
 • انواع گزارش گیری
 • ایجاد انواع گزارشات دلخواه جهت ارائه به اداراتو بخشداری و فرمانداری و استانداری امکان تبدیل به فرمتهای دیگر مانند Excel –چاپ انواع گزارات آماری- گزارشات نموداری- گزارش مجزا برای هر بخش از نرم افزار و


 

 

مشکلاتی که توسط نرم افزار مدیریت جامع دهیاری لاهوت حل خواهد شد :

1.      سیستم مدیریت خانوار با اطلاعات کامل شناسنامه ای

2.      سیستم سوابق و پرونده کلیه اهالی روستا

3.      پیاده سازی سیستم درآمدزایی (عوارض گیری)

4.      صدور پروانه ساختمان صدور پروانه تک برگ و دفترچه صدور گواهینامه پایان ساخت

5.      پیاده سازی سیستم صدور ومدیریت هرنوع عوارض (زباله- ساختمانی -کسب و کار و)

6.       سیستماتیک نمودن و مدیریت کامل مصوبات شوراها بهمراه سربرگ مصوبات

7.      مدیریت نامه های ارسالی و دریافتی (سیستم دبیرخانه) با نمونه نامه و شماره اتداز خودکار

8.      سیستم های نموداری و آماری برای مدیریت علمی روستا

9.      تحول در سیستم اطلاع رسانی به اهالی در هر جای کشور و پیامک

10.  مدیریت کامل اطلاعات ممیزی(زمین، اماکن عمومی، خصوصی و)

11.  مدیریت کامل پروژه های عمرانی و اعلام بیلان کاری

12.  مدیریت اموال دهیاری و ماشین آلات دهیاری

13.  مدیریت کامل اداوات کشاورزی

14.  سیستم درآمدزایی با سیستم صدور حواله

15.  سیستم مدیریت کار و وظایف دهیاری و


 

به کمک نرم افزار مدیریت جامع دهیاری لاهوت به چه امکاناتی دسترسی دارید ؟

 

 • اطلاعات تمام افراد روستا با جزیئات کامل در اختیار دهیاران می باشد
 • دیگر برای هر کاری نیاز به گرفتن اطلاعات افراد ندارید و کافیست تنها یکبار در نرم افزار اطلاعات را وارد نمایید
 • اطلاعات کامل تمام خانوار ها با جزئیات کامل در اختیارتان می باشد
 • اطلاعات کامل تمام اعضای یک خانوار به همراه فوتی های خانوار با جزئیات کامل در اختیار شماست
 • اطلاعات افراد غیر ساکن در روستا که با روستا در ارتباطند(فرضا در روستا زمین یا ملک دارند) برای شما قابل دسترس می باشد
 • دیگر شماره های منزل و همراه اعضای خانوار و روستا در دسترستان می باشد
 • داشتن اطلاعات سرپرستان خانوار ها با جزئیات کامل
 • برای دادن اطلاعات سرپرستان خانوار به سازمانهای دیگر نیاز به نوشتن های تکراری وصرف زمان نمی باشد بلکه در کمترین زمان و تنها با انتخاب یک گزینه، اسامی همه ی سرپرستان خانوارها قابل چاپ می باشد
 • اطلاعات متولدین از سال جاری
 • اطلاعات متولدین از هر سال دلخواه فرضا تمام متولین سال۱۳۴۰ به بعد
 • داشتن اطلاعات متوفیان از سال جاری و هر سال دلخواه
 • نامه هایتان دسته بندی شده و بر اساس موضوع ، تاریخ ، مبدا ، یا مقصد قابل دسترس می باشد
 • نامه هایتان گم نخواهد شد
 • تمام اطلاعات نامه های یکسال و یا سالیان دلخواه به سهولت در اختیارتان می باشد
 • چاپ تمامی افراد محل به صورت پشت سرهم یا به صورت خانوار به خانوار
 • اطلاعات انواع ادوات جهت تخصیص سوخت در دسترستان می باشد
 • اطلاعات تمامی چاهها با مشخصات مالک و ملک و قابل دسترس می باشد
 • نوع کاربری زمینها مشخص خواهد بود
 • نوع زمین نیز مشخص خواهد بود
 • اینکه زمین سند دارد یا نه قابل دسترس می باشد
 • و اینکه اگر زمین سند دارد مشخصات سند قابل ثبت می باشد
 • حدود اربعه زمینها قابل دسترس می باشد
 • جوازدار بودن چاهها نیز به همراه اطلاعات جواز قابل دسترس می باشد
 • در مورد اماکن ، اطلاعات مربوط به مساحت و تاریخ ساخت و قابل دسترس می باشد
 • همچنین امکانات مکان از قبیل آب و برق و تلفن و گاز نیز برای شما قابل دسترس خواهد بود
 • در صورت داردابودن پروانه ساخت، اطلاعات پروانه ساخت نیز قابل دسترسی است
 • داشتن اطلاعات تمام نامه های دریافتی بر اساس موارد دلخواه
 • داشتن اطلاعات تمام خانوارهای یک خیابان یا یک کوچه خاص
 • داشتن اطلاعات کد پستی و کد ملی افراد
 • داشتن اطلاعات تمام اماکن مسکونی موجود در محل
 • داشتن اطلاعات اماکن تجاری موجود در محل
 • داشتن تمام اطلاعات اماکن عمومی موجود در محل
 • داشتن اطلاعات صاحبان زمین ها
 • داشتن اطلاعات زمین های یک شخص
 • تفکیک زمین ها بر اساس نوع کاربری
 • کلیه اطلاعات پرونه کسب اهالی روستا در اختیارتان می باشد
 • قابلیت چاپ هر مشخصه دلخواه برای هر فرد (فرضا چاپ فقط نام و نام خانوادگی و شماره ملی )

تاریخ

03 بهمن 1393

مجموعه ها

نرم افزار