نمونه کار

نرم افزار مدیریت پسماند روستایی

نرم افزار مدیریت پسماند روستایی

نرم افزار مدیریت پسماند روستایی لاهوت قابلیت تعریف روستا به تعداد مورد نیاز شما و مدیریت جداگانه ی هر روستا را به طور مجزا دارد که باعث مدیریت هر چه بهتر شرکت های تعاونی روستایی در جمع آوری مبالغ قبوض خدمات جمع آوری زباله میشود.

قابلیت های نرم افزار:

مدیریت ( خانوار - قبوض - زمین - املاک - ادوات کشاورزی - اموال دهیاری - گزارش گیری )

 

 

 

برای دریافت نرم افزار مدیریت پسماند روستایی (نسخه دهیاری یا شرکت های تعاونی روستایی) با شماره تلفن 09151062344 تماس حاصل فرمایید.

تاریخ

02 بهمن 1393

مجموعه ها

نرم افزار